Ventileren is verplicht sinds 2006 voor nieuwbouw, herbouw en bij verbouwing, hoewel bij deze laatste enkel toevoeropeningen voor ventilatie voorzien moeten worden als de ramen vervangen worden. Het ventilatie systeem mag zowel mechanisch als natuurlijk zijn, of een combinatie van beide, zolang de norm NBN D50-001 gerespecteerd wordt.
Deze Belgische norm bepaalt dat de toevoer van lucht in droge ruimtes (slaap- en woonkamers) moet plaatsvinden, terwijl de ventilatie afvoer zich in de natte ruimtes (badkamer, keuken,toilet) moet bevinden. Om een vlotte doorstroming van lucht doorheen de ganse woning te verzekeren, worden gewoonlijk spleten onderaan de binnendeurenvoorzien, maar ook ventilatie roosters in de deuren of binnenmuren kunnen deze functie volbrengen. Er bestaan verschillende systemen waarvan systeem C en systeem D de meest gangbare zijn:

- Ventilatiesysteem C
- Ventilatiesysteem D